Sledujte nás:

ERSA

Laureát ceny 2023 – Ing. Oliver Rafaj PhD.

Oliver Rafaj pôsobí ako odborný asistent na katedre Verejnej správy a regionálneho rozvoja, Národohospodárskej fakulty, Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci svojho výskumného zamerania sa venuje vzťahom ľudského kapitálu a ekonomického rozvoja na regionálnej a lokálnej úrovni. Na katedre pôsobí od roku 2015. Prednáša predmety zamerané na regionálnu ekonómiu a politiku a mestský manažment.

Od roku 2016 je členom Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku – Slovenskú sekciu ERSA (European Regional Science Association), kde medzi rokmi 2019-2022 pôsobil ako sekretár. Od 2023 pôsobí ako Ambasádor Regional Studies Association (RSA) pre Slovensko. V rokoch 2019-2024 pôsobil v projekte COST CA18214 „The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery“ ako Member Committe za Slovensko. V rokoch 2022-2024 bol členom užšieho vedenia tohto projektu (Core Group) na pozícii Manager for horizontal activities. Zatiaľ publikoval 8 článkov v časopisoch indexovaných databázami WOS a SCOPUS. Od začiatku svojho pôsobenia na Katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja bol spoluriešiteľom 2 zahraničných vedeckých projektov a 9 domácich vedeckých projektov. Od roku 2013 taktiež spolupracoval na 16 projektoch pre odbornú prax v oblasti regionálneho a lokálneho ekonomického rozvoja.

Zdieľať ocenenie

Ďalšie ceny

Aktuality

Cena za rok 2023

Vážení členovia spoločnosti, do 31. januára môžete zasielať Vaše návrhy na to, komu mi mala byť  udelená Cena za rozvoj

Čítať viac »