Sledujte nás:

ERSA

Spoločnosť začne udeľovať cenu za Rozvoj regionálnej vedy a politiky

Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku začne od roku 2024 udeľovať cenu za Rozvoj regionálnej vedy a politiky. Cena v danom roku sa udeľuje za dlhoročný a kontinuálny prínos k rozvoj v regionálnej vedy a politiky, za prínos k medzinárodným vzťahom slovenskej regionalistiky, za mimoriadne výsledky v oblasti regionálnej vedy (napr. publikovanie excelentného výskumu, získanie excelentného grantu, vynikajúca dizertačná práca, veľmi úspešné aplikovanie regionálneho výskumu do praxe a pod.

Návrhy na ocenenie môžu podávať všetky členovia Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku do 31.1. nasledujúceho roka. Následne komisia návrhy posúdi a navrhne Výboru spoločnosti mená ocenených. Komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov. Oceneným bude cena odovzdaná na výročnej konferencii Spoločnosti.

Cena bude spojená s finančnou odmenou, ktorá sa bude vyplácať u novo zriadeného fondu, do ktoré môže každý ďalej prispievať. Ten mohol vzniknúť vďaka tomu, že prof. Milan Buček nám ako nádherný vianočný darček venoval významnú sumu na založenie tohto fondu, za čo mu aj touto cestou ďakujeme.

Zdieľať ocenenie

Ďalšie ceny

Aktuality

Cena za rok 2023

Vážení členovia spoločnosti, do 31. januára môžete zasielať Vaše návrhy na to, komu mi mala byť  udelená Cena za rozvoj

Čítať viac »