Sledujte nás:

ERSA

O nás

Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku

ako Slovenská sekcia European Regional Science Association združuje akademických pracovníkov, praktikov, študentov a priaznivcov v oblasti regionálneho rozvoja. 

ERSA

Sme členom European Regional Science Association.

Vznik spoločnosti sa datuje do roku 1992, kde vznikol predchodca Slovenská a Česká sekcia RSA a po vzniku samostatnej SR vznikla Slovenská sekcia RSA v roku 1994. V roku 1998 bola Slovenská sekcia prijatá za člena European Regional Science Association. Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku bola zaregistrovaná ako občianske združenie v roku 2000. Členstvo v spoločnosti je kombinovaným členstvom Slovenskej spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku a Regional Science Association International.

Výbor

Výkonný výbor spoločnosti

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie, ktoré volí výkonný výbor. Ten riadi spoločnosť medzi konaniami valných zhromaždení.

doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.

predseda

prof. Ing, Oto Hudec, PhD.

podpredseda

Ing. Oliver Rafaj, PhD.

Prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.

doc. Ing. Miriam Šebová, PhD.

doc. Ing. Viktorie Klimová PhD.

doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.