Sledujte nás:

ERSA

Výročná konferencia 2024

Obsah

Základné informácie

Slovenská sekcia of European Regional Science Association

a

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja Národohospodárskej fakulty

Vás pozývajú na výročnú konferenciu 2024 slovenskej sekcie ERSA, ktorá sa bude konať

26. júna 2024

na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Cieľom konferencie je  rozvíjať vzájomnú spoluprácu v rámci akademickej obce venujúcej sa problematike regionálneho rozvoja a regionálnej politiky ako aj prierezovým politikám zasahujúcim do rozvoja regiónov. Konferencia je určená nielen členom Spoločnosti, ale aj širšej akademickej a odbornej verejnosti. 

Termíny

Skorá registrácia do 15.4., vložné 60 Eur pri osobnej účasti. (Predĺžené do 30.4.)

Neskorá registrácia do 1.6, vložné 70 Eur pri osobnej účasti.

 

 

Program

9.00 Otvorenie
9.00 – 10.30 Prezentácie prihlásených členov
10.30 – 12.00 Panelová diskusia – aké sú v súčasnosti požiadavky na absolventov pre verejný sektor

Zástupcovia zamestnávateľov v oblasti verejného sektora využívajúci absolventov programov zameraných na regionálny rozvoj a verejné politiky

12.00 – 14.00 Obed spojený s neformálnymi rozhovormi a udelením Ceny za rozvoj regionálnej vedy a politiky
14.00 – 14.30 Príprava podpory rozvoja študijných programov zameraných na politiky súdržnosti EÚ, MIRRI
14.30 – 16.30 Prezentácie prihlásených členov
17.00 – 18.00 Valné zhromaždenie spoločnosti

Registrácia

Registrovať sa môžete najneskôr do 1.6.2024

Vložné na konferenciu je možné uhradiť:

prevodom na účet spoločnosti 0174473633/0900.

IBAN SK1509000000000174473633
SWIFT: GIBASKBX

Názov banky:  Slovenská sporiteľňa, a.s.

Názov účtu: Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku

Galéria

Ďalšie semináre

Semináre

Výročná konferencia 2024

Slovenská sekcia of European Regional Science Association a Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja Národohospodárskej fakulty Vás pozývajú na výročnú

Čítať viac »