Sledujte nás:

ERSA

Výročná konferencia 2024

Obsah

Základné informácie

Slovenská sekcia of European Regional Science Association

a

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja Národohospodárskej fakulty

Vás pozývajú na výročnú konferenciu 2024 slovenskej sekcie ERSA, ktorá sa bude konať

26. júna 2024

na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Cieľom konferencie je  rozvíjať vzájomnú spoluprácu v rámci akademickej obce venujúcej sa problematike regionálneho rozvoja a regionálnej politiky ako aj prierezovým politikám zasahujúcim do rozvoja regiónov. Konferencia je určená nielen členom Spoločnosti, ale aj širšej akademickej a odbornej verejnosti. 

Termíny

Skorá registrácia do 15.4., vložné 60 Eur pri osobnej účasti. (Predĺžené do 30.4.)

Neskorá registrácia do 1.6, vložné 70 Eur pri osobnej účasti.

 

 

Program

 

9.25 Otvorenie
9.30 – 10.15 Diskusia – Príprava odborných kapacít pre politiku súdržnosti

úvodný vstup  –  Obuch M.,  Consulting Associates –  Cesta do hlbín duše euro úradníka

Kariérna cesta absolventa VŠ, ktorý sa stane zamestnancom inštitúcie zodpovednej za riadenie a implementáciu fondov EÚ na Slovensku. Prezentácia výsledkov výskumu pre Európsku komisiu v rámci ex post hodnotenia.

10.30 – 11.45 Diskusia – Aké sú v súčasnosti požiadavky na absolventov VŠ

Zástupcovia zamestnávateľov v oblasti verejného sektora využívajúci absolventov programov zameraných na regionálny rozvoj a verejné politiky

11.45. – 12.15 Cena za rozvoj regionálnej vedy a politiky
12.15 – 13.15 Obed
13.15. – 14.00 Rozvoj študijných programov

Úvodný vstup – Žítek V., Klimová V. (Masarykova Univerzita v Brne) – Soumrak regionálních věd na ekonomických fakultách v Česku: případová studie ECON MUNI

14.00 – 14.45 Nástroje získania študentov

Úvodný vstup –  Šebová M. (Technická univerzita Košice) : skúsenosti s Eurofondue

14.45. – 15.15 Prestávka
15.15 – 16.00 Valné zhromaždenie spoločnosti

Registrácia

Registrovať sa môžete najneskôr do 1.6.2024

Vložné na konferenciu je možné uhradiť:

prevodom na účet spoločnosti 0174473633/0900.

IBAN SK1509000000000174473633
SWIFT: GIBASKBX

Názov banky:  Slovenská sporiteľňa, a.s.

Názov účtu: Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku

Galéria

Ďalšie semináre

Semináre

9.zimný seminár

 9th Slovak Winter Seminar of Regional Science – March 13-16, 2019  In the Low Tatras ski resort Tale in the

Čítať viac »