Sledujte nás:

ERSA

Spoločnosť každoročne udeľuje cenu za prínosk rozvoju regionálnej vedy a politiky

Návrh na ocenenie môže poslať každý člen spoločnosti do 31.1.

Z návrhov komisia podľa štatútu ceny vyberie ocenených. Cena je spojená s finančnou odmenou.