Sledujte nás:

ERSA

Výška členského príspevku 2024

Členské v Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku a RSAI
v tom:
členstvo v SRVP-SSERSA
univerzálne členstvo v RSAI s on-line prístupom k časopisom RSAI
20 Eur
10 Eur
10 Eur
Zvýhodnené členstvo v Spoločnosti a RSAI pre študentov
v tom:
členstvo v SRVP-SSERSA
univerzálne členstvo v RSAI s on-line prístupom k časopisom RSAI
15 Eur
6 Eur
9 Eur
Členské v Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku a RSAI
v tom:
členstvo v SRVP-SSERSA
univerzálne členstvo v RSAI a papierová verzia časopisov RSAI
65 Eur

5 Eur
60 Eur
Zvýhodnené členstvo v Spoločnosti a RSAI pre študentov
v tom:
členstvo v SRVP-SSERSA
univerzálne členstvo v RSAI a papierová verzia časopisov RSAI
33 Eur

3 Eur
30 Eur

Členský príspevok je možné uhradiť na účet spoločnosti:

IBAN SK1509000000000174473633
SWIFT: GIBASKBX

Názov banky:  Slovenská sporiteľňa, a.s.

Názov účtu: Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku

s uvedením mena a priezviska osoby do správy pre prijímateľa.