Sledujte nás:

ERSA

Ako sa stať členom?

Členom Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku sa stávate vyplnením  prihlášky nachádzajúcej sa na tomto linku: 

Prihláška

 a uhradením ročného členského príspevku.

Vyplnením osobných údajov dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval tieto osobné údaje pre účely evidencie členstva v Spoločnosti. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám s výnimkou evidencie členstva v  Európskej sekcii Regionálnej vedy a politiky a Regional Science Association International.