Sledujte nás:

ERSA

Vážení členovia spoločnosti,

do 31. januára môžete zasielať Vaše návrhy na to, komu mi mala byť  udelená Cena za rozvoj regionálnej vedy a politiky.  Cena v danom roku sa udeľuje za dlhoročný a kontinuálny prínos k rozvoj v  regionálnej vedy a politiky, za prínos k medzinárodným vzťahom slovenskej regionalistiky, za mimoriadne výsledky v oblasti regionálnej vedy (napr. publikovanie excelentného výskumu, získanie excelentného grantu, vynikajúca dizertačná práca, veľmi úspešné aplikovanie regionálneho výskumu do praxe a pod.  Návrh sa zasiela na adresu ersa@ersa.sk, kde uvediete meno alebo mená navrhovaných a stručné zdôvodnenie, prečo by cena mala byť udelená práve im.

Zdieľať ocenenie

Ďalšie ceny

Aktuality

11th Winter Seminar

The Slovak section of European Regional Science Association and Department of Public Administration and Regional Development of Faculty of National

Čítať viac »