Sledujte nás:

ERSA

Laureát ceny 2023 – Prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.

Cenu rozvoj regionálnej vedy a politiky získal Prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.  v roku 2023 za dlhodobé aktívne pôsobenie v oblasti regionálnej vedy ako člen vedenia slovenskej sekcie ERSA vrátane aktivít ako založenie CERS – stredoeurópskej konferencie regionálnej vedy či vytvorenie programov vzdelávania regionálneho rozvoja na Ekonomickej univerzite v Košiciach.

Oto Hudec je profesorom v odbore Verejná správa a regionálny rozvoj na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Vo svojej vedecko – výskumnej práci sa zameriava na regionálny a urbanistický rozvoj, kvalitu života, kreatívnu ekonomiku a regionálne inovačné systémy. Využíva systémový prístup k analyzovaniu regiónov, miest a priestorov, čo prináša impulzy na prepojenie hlavných prvkov regionálneho inovačného systému – verejnej správy, podnikateľskej sféry, výskumných inštitúcií a univerzít.

Od roku 1985 pôsobí na Technickej univerzite v Košiciach. Prednáša predmety zamerané na štatistické metódy a regionálnu ekonómiu a politiku. Pôsobil ako prodekan, kde sa podieľal rozvojových aktivitách v tom čase novozaloženej Ekonomickej fakulty. V rokoch 2002 až 2019 bol riaditeľom Inštitútu regionálneho a komunálneho rozvoja. Prof. Hudec pôsobí ako expert Európskej komisie v rámci iniciatívy HEInnovate, ktorá podporuje podnikanie, inovácie a inklúziu na univerzitách. Aktívne sa zapája do medzinárodných výskumných a vzdelávacích projektov (napr. 6. a 7. RP, H2020, ERASMUS+, INTERREG,) a strategických projektov v miestnej a regionálne samospráve. Oto Hudec publikoval viac ako 200 publikácií a je členom redakčných rád viacerých medzinárodných časopisov, vrátane European Urban and Regional Studies a Journal of Innovation and Entrepreneurship. Je členom vedeckých rád a odborových komisií viacerých fakúlt na Slovensku a Českej republike a aktuálne je podpredseda výboru Slovenskej sekcie European Regional Science Association.

Zdieľať ocenenie

Ďalšie ceny

Aktuality

Cena za rok 2023

Vážení členovia spoločnosti, do 31. januára môžete zasielať Vaše návrhy na to, komu mi mala byť  udelená Cena za rozvoj

Čítať viac »