Sledujte nás:

ERSA

Spoločnosť organizuje rôzne druhy konferencií a seminárov tak pre svojich členov, ako aj iných záujemcov.

V zime organizuje zimné semináre (winter seminar) v anglickom jazyku, zameraný na vybrané témy v oblasti regionálneho rozvoja a politiky.