Sledujte nás:

ERSA

Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku, ako Slovenská sekcia European Regional Science Association združuje akademických pracovníkov, praktikov, študentov a priaznivcov v oblasti regionálneho rozvoja. Jej vznik sa datuje do roku 1992, kde vznikol predchodca Slovenská a Česká sekcia RSA a po vzniku samostatnej SR vznikla Slovenská sekcia RSA v roku 1994. V roku 1998 bola Slovenská sekcia prijatá za člena European Regional Science Association. Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku bola zaregistrovaná ako občianske združenie v roku 2000. Členstvo v spoločnosti je kombinovaným členstvom Slovenskej spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku a Regional Science Association International.

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie, ktoré volí výkonný výbor. Ten riadi spoločnosť medzi konaniami valných zhromaždení.

Výkonný výbor spoločnosti:

doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD. – predseda

prof. RNDr. Oto Hudec, CSc. – podpredseda

prof. Ing. Milan Buček, DrSc.

Ing. Tomáš Černenko, PhD.

Ing. Milan Damborský, PhD.

Ing. Valéria Némethová PhD.

doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.

Kontakt na spoločnosť: ersa@ersa.sk