Sledujte nás:

ERSA

Spoločnosť zastupuje slovenskú sekciu European Regional science association.