11th Winter Seminar

The Slovak section of European Regional Science Association and Department of Public Administration and Regional Development of Faculty of National Economy of the University of Economics in Bratislava invite you to participate in “11th WINTER SEMINAR” to be held on 15th – 18th March 2023 at Hotel Šport Donovaly, Slovakia.  https://hotelsport.sk/ Key dates: Abstract submissions deadline February 15th, 2023 (via email ersa@ersa.sk) or register directly on the link: https://docs.google.com/forms/d/1ZmTRLLFl6pTRvdcg-s54NrO9Qyd4oj8bemwPjVApFCc/edit?usp=sharing_eip_m&ts=6368ff06&urp=gmail_link Notification of acceptance: continuously, at least February 17th, 2023 Registration deadline and deadline for registration fee payment: February 25th, 2023. Deadline for sending articles: March 31st, 2023. We welcome papers from following themes, but...

Vitajte na stránkach spoločnosti

Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku, ako Slovenská sekcia European Regional Science Association združuje akademických pracovníkov, praktikov, študentov a priaznivcov v oblasti regionálneho rozvoja. Jej vznik sa datuje do roku 1992, kde vznikol predchodca Slovenská a Česká sekcia RSA a po vzniku samostatnej SR vznikla Slovenská sekcia RSA v roku 1994. V roku 1998 bola Slovenská sekcia prijatá za člena European Regional Science Association. Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku bola zaregistrovaná ako občianske združenie v roku 2000. Členstvo v spoločnosti je kombinovaným členstvom Slovenskej spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku a Regional Science Association International