SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Stanovy spoločnosti

Pracovná príležitosť

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje na Prírodovedeckej fakulte Ostravskej univerzity vypisuje konkurz na miesto odborného asistenta s vedeckou hodnosťou so zameraním na sociálnlu geografiu a regionálny rozvoj. Bližšie informácie nájdete na web stránke fakulty.