SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Klub regionalistů v Ostravě: Projektové řízení rozvoje města Ostravy

Katedra regionální a environmentální ekonomiky v EF VŠB v Ostravě Vás zve ve čtvrtek 15. dubna 2010 od 14:15 hodin na přednášku a diskusi k tématu "Projektové řízení rozvoje města Ostravy" přednášející Ing. Václav Palička, vedoucí odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy. Přednáška se uskuteční v učebně E 510 v nové budově Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava na Havlíčkově nábřeží. Další informace o již proběhlých klubech najdete na webové adrese Klub regionalistů - EKF VŠB - TU Ostrava.

3. česko-slovenský seminář o regionálním rozvoji

Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra regionálních studií a Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja si Vás dovolují pozvat na 3. česko-slovenský seminář o regionálním rozvoji, který se uskuteční ve středu 17. června 2009, od 13.00. Místo: Velké Bílovice, Penzion u Školy (u Pálků).

Read more: 3. česko-slovenský seminář o regionálním rozvoji

John Flamson: Skúsenosti mesta Liverpool s organizáciou Európskeho hlavného mesta kultúry

Pozývame Vás na prednášku Johna Flamsona: Skúsenosti mesta Liverpool s organizáciou Európskeho hlavného mesta kultúry, riaditeľa strategického rozvoja a plánovania Univerzity v Liverpoole, ktorý sa podieľal na vytvorení nového imidžu Liverpoolu – Európskeho hlavného mesta kultúry 2008.Prednáška sa uskutoční 11. februára 2009, v stredu o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti „Tabačka“, Strojárenská ulica 1, Košice. Po skončení je naplánovaná diskusia s Johnom Flamsonom. Stiahnite si poster prednášky.

Read more: John Flamson: Skúsenosti mesta Liverpool s organizáciou Európskeho hlavného mesta kultúry

Prepare Summer School

Spoločnosť, reprezentujúca Slovenskú sekciu Regional Science Association, bola v roku 2007 spoluorganizátorom PREPARE Summer School v spolupráci s Wirtschaftsuniversitaet Wien (rámci programu Marie Curie) v Bratislave (2.-11.7. 2007). Zúčastnilo sa jej 30 mladých vedcov z celej Európy. Vybraní účastníci pôsobia na výnimočných európskych univerzitách ako napríklad London School of Economics, Leeds University, Newcastle University, Vrije University in Amsterdam, Université in Lile (France), Ghent University (Belgium), University of Rome a University of Torino (Italy).

Read more: Prepare Summer School

Projekt Learn More and Publish

Projekt, ktorý podporila Nadácia Tatrabanky , je zameraný na dve skupiny vzájomne sa dopĺňajúcich aktivít Learn more and Publish! Na jednej strane rieši budovanie poznatkovej bázy (aktivita Learn more!) v oblasti regionálneho rozvoja so zameraním sa na jeho finančné zabezpečenie. Cyklus diskusných prednášok s renomovanými slovenskými a zahraničnými odborníkmi organizovaných v piatich cykloch pomôže zvýšiť informovanosť tak v teoretickej, ako aj praktickej rovine a zvýšiť angažovanosť študentov v tejto tematike. Komplementárnou aktivitou je súťaž o najlepšiu publikačnú aktivitu mladého vedeckého a odborného pracovníka do 35 rokov v oblasti regionálneho rozvoja a regionálnej politiky (Publish!), ktorej cieľom je angažovanie novej generácie študentov a mladých vedeckých pracovníkov v oblasti regionálneho rozvoja, verejnej správy, verejných financií a príbuzných študijných odborov. Prioritnou skupinou projektu sú študenti, mladí vedeckí pracovníci a PhD. študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Technickej univerzity v Košiciach študujúcich odbory verejná správa, regionálny rozvoj a verejné financie, bankovníctvo a investovanie (a príbuzné odbory) ako aj širšia odborná verejnosť.

Read more: Projekt Learn More and Publish