SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Ann Markusen na kongrese ERSA v Bratislave už budúci týždeň!

Už len 4 dni ostávajú do začiatku kongresu ERSA v Bratislave, ktorý organizuje Ekonomická univerzita v Bratislave spolu so Slovenskou Sekciou ERSA. Takmer 700 účastníkov privítame na otváracom ceremoniáli, ktorý začína v utorok o 17,00. Hneď prvý večer sa tešíme na prednášku prvého z našich hlavných prednášateľov - Ann Markusen, ktorá je riaditeľkou Institute’s Project on Regional and Industrial Economics na Humphrey School of Public Affairs. Ann Markussen vystúpi s prednáškou Beyond export base theory: growth via migration, quality of life, and the local consumption base. Po otváracom ceremoniáli radi pozývame účastníkov na čašu vína.

2. ročník Zimného seminára regionálnej vedy vo Vysokých Tatrách

Vysoké TatryDovoľujeme si Vás pozvať na 2. ročník Zimného seminára regionálnej vedy, ktorý sa uskutoční v dňoch 21.- 24. marca 2012 vo Vysokých Tatrách.

Podobne ako minulý rok, cieľom zimného seminára je vytvoriť tvorivú akademickú debatu v otázkach teórie regionálnej vedy a praxe regionálnej politiky. Zámerom seminára je tiež prispieť k budovaniu komunity akademických pracovníkov a praktikov a prehlbovanie neformálnych vzťahov. Časť programu je preto venovaná spoločným voľnočasovým aktivitám.

Vítané sú príspevky z oblasti regionálnej vedy, ktoré komplexne prezentujú vlastný výskum a podrobne popisujú koncepčné a metodologické postupy. Počas prezentácie na seminári bude priestor na diskusiu otvorených otázok a získanie kritickej odozvy na výskum. Príspevky budú uverejnené v zborníku s ISBN, vybrané príspevky budú uverejnené v medzinárodnom vedeckom časopise Region Direct v roku 2012.

Read more: 2. ročník Zimného seminára regionálnej vedy vo Vysokých Tatrách

Kongres ERSA 2012 v Bratislave

Kongres Európskej spoločnosti regionálnej vedy (European Regional Science Association - ERSA) je jedným z najvýznamnejších podujatí v regionálnej vede nielen v Európe, ale aj vo svete. Štandardne sa na kongresoch ERSA zúčastňuje viac ako 700 účastníkov z niekoľkých desiatok krajín sveta. V Bratislave sa uskutoční v dňoch 21. – 25. augusta 2012 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave už 52. kongres. V plenárnych prednáškach vystúpia významní vedci, ako napríklad Ann Markusen, Johannes Bröcker či James P. LeSage. Nasledovať budú prednášky v paralelných sekciách (30 – 50 rôznych sekcií) a takisto sa uskutoční okrúhly stôl na niektorú z aktuálnych tém regionálnej vedy a politiky. Chýbať nebudú ani prezentácie vydavateľov a iných sponzorov. Počas kongresu a po jeho skončení budú organizované výlety a technické exkurzie v Bratislave a jej okolí. Kongres otvorí uvítacia recepcia a ukončí záverečný galavečer. Viac informácií, vrátane on-line registrácie, nájdete na internetovej stránke www.ersa.org. Termín na zaslanie príspevkov je v čase od 10. januára do 17. februára 2012.

Zimný seminár regionálnej vedy

Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku – Slovenská sekcia ERSA a medzinárodný vedecký časopis Region Direct si Vás dovoľujú pozvať na prvý Zimný seminár regionálnej vedy. Seminár sa uskutoční v dňoch 23. až 26. marca 2011 v hoteli Villa Siesta ***, Nový Smokovec, Vysoké Tatry. Cieľom zimného seminára je za pomoci atraktívneho prostredia a uvoľnenej atmosféry vytvoriť tvorivú akademickú debatu v otázkach teórie regionálnej vedy a praxe regionálnej politiky. Vítané sú príspevky z oblasti regionálnej vedy, ktoré komplexne prezentujú vlastný výskum a podrobne popisujú koncepčné a metodologické postupy.

Read more: Zimný seminár regionálnej vedy

International conference "Regional disparities in Central and Eastern Europe"

Institute of Economic Research Slovak Academy of Sciences is organising international conference Regional disparities in Central and Eastern Europe (CEE). It will be held in Smolenice, Slovakia, between 17th-19th November 2010. It is aimed at bringing together researchers and academicians from Europe and other regions to discuss the trends in, causes and consequences of and remedies to regional disparities within and across CEE. For paper submission and any further information regarding the conference please contact Marek Radvanský ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Read more: International conference "Regional disparities in Central and Eastern Europe"