SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

52. kongres European Regional Science Association v Bratislave – pohľad späť a pohľad dopredu

Keď v roku 1956 americký ekonóm Walter Isard založil Regional Science Association určite nedúfal, že jeho myšlienky budú mať taký veľký ohlas aj po viac ako 60. rokoch. Regionálna veda vznikla ako odozva na medzery hlavného prúdu ekonómie vo schopnosti vysvetliť problémy regiónov. Otázky regionálneho rozvoja vyžadujú interdisciplinárny prístup, a preto sa členmi asociácie od začiatku stali aj geografi, územní plánovači a urbanisti, sociológovia, právnici, ekológovia a pracovníci v príbuzných odboroch. Pôvodne pôsobili ako sekcia v rámci American Economics Association, ale v roku 1954 zorganizoval Isard prvé samostatné stretnutie akademikov a praktikov, ktoré sa neskôr transformovalo do formy nezávislej asociácie. Regional Science Association International v súčasnosti zastrešuje tri superregionálne zoskupenia – americkú, pacifickú a európsku. Európska asociácia regionálnej vedy (European Regional Science Association - ERSA) je s viac ako 3500 členmi jej najväčšou časťou. Na Slovensku sa história regionálnej vedy datuje od začiatku 90. rokov, kedy vznikla prvá organizácia zastrešujúca akademikov a praktikov v oblasti regionálnej vedy zo Slovenska a Česka. V roku 1998 bola formálne Slovenská sekcia prijatá za člena ERSA. Organizovanie 52. kongresu ERSA v Bratislave je preto vyvrcholením 20 ročnej práce, ktorú inicioval a po dlhé roky vedie profesor Milan Buček z Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja, NHF EU v Bratislave.

Read more: 52. kongres European Regional Science Association v Bratislave – pohľad späť a pohľad dopredu

Kongres ERSA: Budúcnosť miest očami expertov

Ako súčasť 52. kongresu ERSA bude jeden deň venovaný aj problematike budúcnosti miest. Experti zo všetkých 5 kontinentov budú 22. augusta od 9 do 18 hodiny. diskutovať o tom, akým smerom sa budú mestá vývíjať. Ich diskusia bude zakončená výstúpením Petra Nijkampa, profesora regionálnej a mestskej ekonómie na Ekonomickej fakulte Free University v Amsterdame. Profesor Nijkamp je autorom viac ako 500 vedeckých článkov a patrí k 30 najcitovanejším autorom v ekonómii. Je držiteľ Founder’s medal of the Regional Science Association International (RSAI) a v roku 1996 získal Spinoza Prize, ktorá je najprestížnejšou akademickou cenou v Holandsku. Deň bude ukončenú neformálnou večerou v reštaurácii AuCafé, ktorú otvorí Milan Ftáčnik, primátor mesta Bratislavy, ako hosťujúceho mesta kongresu. Poplatok za účasť na tomto dni je 100 EUR a je možné ho uhradiť na mieste. Program bude prebiehať v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Read more: Kongres ERSA: Budúcnosť miest očami expertov

Ann Markusen na kongrese ERSA v Bratislave už budúci týždeň!

Už len 4 dni ostávajú do začiatku kongresu ERSA v Bratislave, ktorý organizuje Ekonomická univerzita v Bratislave spolu so Slovenskou Sekciou ERSA. Takmer 700 účastníkov privítame na otváracom ceremoniáli, ktorý začína v utorok o 17,00. Hneď prvý večer sa tešíme na prednášku prvého z našich hlavných prednášateľov - Ann Markusen, ktorá je riaditeľkou Institute’s Project on Regional and Industrial Economics na Humphrey School of Public Affairs. Ann Markussen vystúpi s prednáškou Beyond export base theory: growth via migration, quality of life, and the local consumption base. Po otváracom ceremoniáli radi pozývame účastníkov na čašu vína.

2. ročník Zimného seminára regionálnej vedy vo Vysokých Tatrách

Vysoké TatryDovoľujeme si Vás pozvať na 2. ročník Zimného seminára regionálnej vedy, ktorý sa uskutoční v dňoch 21.- 24. marca 2012 vo Vysokých Tatrách.

Podobne ako minulý rok, cieľom zimného seminára je vytvoriť tvorivú akademickú debatu v otázkach teórie regionálnej vedy a praxe regionálnej politiky. Zámerom seminára je tiež prispieť k budovaniu komunity akademických pracovníkov a praktikov a prehlbovanie neformálnych vzťahov. Časť programu je preto venovaná spoločným voľnočasovým aktivitám.

Vítané sú príspevky z oblasti regionálnej vedy, ktoré komplexne prezentujú vlastný výskum a podrobne popisujú koncepčné a metodologické postupy. Počas prezentácie na seminári bude priestor na diskusiu otvorených otázok a získanie kritickej odozvy na výskum. Príspevky budú uverejnené v zborníku s ISBN, vybrané príspevky budú uverejnené v medzinárodnom vedeckom časopise Region Direct v roku 2012.

Read more: 2. ročník Zimného seminára regionálnej vedy vo Vysokých Tatrách

Kongres ERSA 2012 v Bratislave

Kongres Európskej spoločnosti regionálnej vedy (European Regional Science Association - ERSA) je jedným z najvýznamnejších podujatí v regionálnej vede nielen v Európe, ale aj vo svete. Štandardne sa na kongresoch ERSA zúčastňuje viac ako 700 účastníkov z niekoľkých desiatok krajín sveta. V Bratislave sa uskutoční v dňoch 21. – 25. augusta 2012 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave už 52. kongres. V plenárnych prednáškach vystúpia významní vedci, ako napríklad Ann Markusen, Johannes Bröcker či James P. LeSage. Nasledovať budú prednášky v paralelných sekciách (30 – 50 rôznych sekcií) a takisto sa uskutoční okrúhly stôl na niektorú z aktuálnych tém regionálnej vedy a politiky. Chýbať nebudú ani prezentácie vydavateľov a iných sponzorov. Počas kongresu a po jeho skončení budú organizované výlety a technické exkurzie v Bratislave a jej okolí. Kongres otvorí uvítacia recepcia a ukončí záverečný galavečer. Viac informácií, vrátane on-line registrácie, nájdete na internetovej stránke www.ersa.org. Termín na zaslanie príspevkov je v čase od 10. januára do 17. februára 2012.