SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Program of the 3rd Winter Seminar of Regional Science

The 3rd Winter Seminar preliminary program is finally here. We have 2 key note speakers Gunther Maier and Alexandru Minea and 20 presentations of our participants. We are looking forward meeting you in High Tatras! In case of any questions, do not hesitate to contact us via e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Read more: Program of the 3rd Winter Seminar of Regional Science

News from 3rd Winter Seminar of Regional Science

The 3rd Winter Seminar of Regional Science will take place in the mountain resort of High Tatras in Slovakia on 20th – 23rd March 2013 in HOTEL TULIPÁN. The accommodation costs will be covered by the participants. If you would like to make your reservation in Villa Borievka (Dependance of Hotel Tulipan) or Hotel Tulipan, fill out the online booking form at the following link: http://www.hoteltulipan.sk/rezervacia-hotel-tulipan. In the Dependance of Hotel Tulipan our seminar participants have special accommodation price with breakfast: 35 €/ night/ person. Further accommodation possibility is Hotel Tatry, which is located 100 meters from the the seminar venue.

Read more: News from 3rd Winter Seminar of Regional Science

3rd Winter Seminar of Regional Science: Regional Economics in New Perspectives

We have the pleasure of inviting you to the 3rd Winter Seminar of Regional Science, which will take place in a mountain resort of High Tatras in Slovakia on 20th – 23rd March 2013. The main objective of the annual seminar is to bring creative academic debate on actual issues of regional/urban science and policy practice in an attractive environment and relaxed atmosphere. Seminar will be held in English. All accepted papers will be published in the conference proceedings with ISBN. Authors will also have an opportunity to publish the papers in the peer reviewed journal Region Direct in 2013.

Read more: 3rd Winter Seminar of Regional Science: Regional Economics in New Perspectives

52. kongres European Regional Science Association v Bratislave – pohľad späť a pohľad dopredu

Keď v roku 1956 americký ekonóm Walter Isard založil Regional Science Association určite nedúfal, že jeho myšlienky budú mať taký veľký ohlas aj po viac ako 60. rokoch. Regionálna veda vznikla ako odozva na medzery hlavného prúdu ekonómie vo schopnosti vysvetliť problémy regiónov. Otázky regionálneho rozvoja vyžadujú interdisciplinárny prístup, a preto sa členmi asociácie od začiatku stali aj geografi, územní plánovači a urbanisti, sociológovia, právnici, ekológovia a pracovníci v príbuzných odboroch. Pôvodne pôsobili ako sekcia v rámci American Economics Association, ale v roku 1954 zorganizoval Isard prvé samostatné stretnutie akademikov a praktikov, ktoré sa neskôr transformovalo do formy nezávislej asociácie. Regional Science Association International v súčasnosti zastrešuje tri superregionálne zoskupenia – americkú, pacifickú a európsku. Európska asociácia regionálnej vedy (European Regional Science Association - ERSA) je s viac ako 3500 členmi jej najväčšou časťou. Na Slovensku sa história regionálnej vedy datuje od začiatku 90. rokov, kedy vznikla prvá organizácia zastrešujúca akademikov a praktikov v oblasti regionálnej vedy zo Slovenska a Česka. V roku 1998 bola formálne Slovenská sekcia prijatá za člena ERSA. Organizovanie 52. kongresu ERSA v Bratislave je preto vyvrcholením 20 ročnej práce, ktorú inicioval a po dlhé roky vedie profesor Milan Buček z Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja, NHF EU v Bratislave.

Read more: 52. kongres European Regional Science Association v Bratislave – pohľad späť a pohľad dopredu

Kongres ERSA: Budúcnosť miest očami expertov

Ako súčasť 52. kongresu ERSA bude jeden deň venovaný aj problematike budúcnosti miest. Experti zo všetkých 5 kontinentov budú 22. augusta od 9 do 18 hodiny. diskutovať o tom, akým smerom sa budú mestá vývíjať. Ich diskusia bude zakončená výstúpením Petra Nijkampa, profesora regionálnej a mestskej ekonómie na Ekonomickej fakulte Free University v Amsterdame. Profesor Nijkamp je autorom viac ako 500 vedeckých článkov a patrí k 30 najcitovanejším autorom v ekonómii. Je držiteľ Founder’s medal of the Regional Science Association International (RSAI) a v roku 1996 získal Spinoza Prize, ktorá je najprestížnejšou akademickou cenou v Holandsku. Deň bude ukončenú neformálnou večerou v reštaurácii AuCafé, ktorú otvorí Milan Ftáčnik, primátor mesta Bratislavy, ako hosťujúceho mesta kongresu. Poplatok za účasť na tomto dni je 100 EUR a je možné ho uhradiť na mieste. Program bude prebiehať v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Read more: Kongres ERSA: Budúcnosť miest očami expertov