SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

John Flamson: Skúsenosti mesta Liverpool s organizáciou Európskeho hlavného mesta kultúry

John Flamson študoval na Univerzite v Liverpoole (1970 – 1975) geografiu a plánovanie kde získal akademické tituly BA (HONS) a MCD, členom Royal Town Planning Institute. Od roku 1975 pôsobil na úseku územného plánovania v mestskej časti West Lancashire District, neskôr v Merseyside County a v Liverpoole. V roku 1984 vstúpil do Rozvojovej agentúry v metropolitnom regióne Merseyside (Merseyside Development Corporation) ako hlavný plánovač jej korporátnej stratégie. V roku 1992 založil partnerstvo „Liverpool City Challenge“ a pomocou ktorého sa podarilo transformovať a oživiť východnú časť Liverpoolu a dať mu nový imidž, ktorý vyvrcholil v roku 2008, keď sa Liverpool stal Európskym hlavným mestom kultúry. Od roku 1999 je členom senátu Liverpoolskej univerzity. Počas rokov 2000 – 2005 John Flamson riadil implementáciu finančných prostriedkov z EÚ v regióne v rámci Cieľa 1 prostredníctvom organizácie The Objective One programme on Merseyside, v hodnote 1.33 miliardy EUR. Model impelementácie štrukturálnych fondov v Merseyside (metropolitný región Liverpoolu) je všeobecne uznávaný ako jeden z najlepších príkladov dobrej praxe v EÚ. John Flamson je v súčasnosti riaditeľom strategického rozvoja a plánovania na Liverpoolskej univerzite. Je členom Komisie pre ekonomickú stratégiu severozápadného Anglicka ( NW TECs’ Economic Strategy Committee), členom správnej rady Liverpool Philharmonic’s Hall, poradcom Liverpoolskej diecézy a biskupa a predsedom futbalového klubu Liverpool Convocation FC.