SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Ann Markusen na kongrese ERSA v Bratislave už budúci týždeň!

Už len 4 dni ostávajú do začiatku kongresu ERSA v Bratislave, ktorý organizuje Ekonomická univerzita v Bratislave spolu so Slovenskou Sekciou ERSA. Takmer 700 účastníkov privítame na otváracom ceremoniáli, ktorý začína v utorok o 17,00. Hneď prvý večer sa tešíme na prednášku prvého z našich hlavných prednášateľov - Ann Markusen, ktorá je riaditeľkou Institute’s Project on Regional and Industrial Economics na Humphrey School of Public Affairs. Ann Markussen vystúpi s prednáškou Beyond export base theory: growth via migration, quality of life, and the local consumption base. Po otváracom ceremoniáli radi pozývame účastníkov na čašu vína.