SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

2. ročník Zimného seminára regionálnej vedy vo Vysokých Tatrách

 

Dôležité termíny:
31. január 2012 - zaslanie abstraktu
29. február 2012 - zaslanie príspevku do zborníka
29. február 2012 - uhradenie účastníckeho poplatku na číslo účtu Spoločnosti 0174473633/0900 (až po akceptácii abstraktu)

Účastnícky poplatok je 75 EUR pre členov slovenskej sekcie ERSA a 95 EUR pre ostatných účastníkov. V poplatku sú občerstvenie, materiály k semináru a zborník príspevkov. Pre účastníkov je rezervované ubytovanie v hoteli, cena je 52 EUR za dvojlôžkovú izbu za noc.

Keďže je počet miest limitovaný, v prípade Vášho záujmu potvrďte svoju účasť zaslaním abstraktu na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najneskôr do konca januára 2012.