SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Kongres ERSA 2012 v Bratislave

Kongres Európskej spoločnosti regionálnej vedy (European Regional Science Association - ERSA) je jedným z najvýznamnejších podujatí v regionálnej vede nielen v Európe, ale aj vo svete. Štandardne sa na kongresoch ERSA zúčastňuje viac ako 700 účastníkov z niekoľkých desiatok krajín sveta. V Bratislave sa uskutoční v dňoch 21. – 25. augusta 2012 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave už 52. kongres. V plenárnych prednáškach vystúpia významní vedci, ako napríklad Ann Markusen, Johannes Bröcker či James P. LeSage. Nasledovať budú prednášky v paralelných sekciách (30 – 50 rôznych sekcií) a takisto sa uskutoční okrúhly stôl na niektorú z aktuálnych tém regionálnej vedy a politiky. Chýbať nebudú ani prezentácie vydavateľov a iných sponzorov. Počas kongresu a po jeho skončení budú organizované výlety a technické exkurzie v Bratislave a jej okolí. Kongres otvorí uvítacia recepcia a ukončí záverečný galavečer. Viac informácií, vrátane on-line registrácie, nájdete na internetovej stránke www.ersa.org. Termín na zaslanie príspevkov je v čase od 10. januára do 17. februára 2012.