Zimný seminár regionálnej vedy

  • Print
Na rozdiel od bežných konferencií bude hlavný dôraz seminára venovaný podrobnejšej diskusii v otázkach metodológie výskumu, teoretických východísk a záverov výskumu prípadne štúdií z praxe regionálnej politiky. Jednotlivým účastníkom bude preto k dispozícii viacej času na prezentáciu a diskusiu. Zámerom seminár je tiež prispieť k budovaniu komunity akademických pracovníkov a praktikov a prehlbovanie neformálnych vzťahov, preto je časť programu venovaná spoločným voľnočasovým aktivitám (lyžovanie, zimná turistika). Vedecká časť programu je orientovaná na poobedňajšie a večerné hodiny. Počas prezentácie na seminári bude priestor na diskusiu otvorených otázok a získanie kritickej odozvy na výskum. Príspevky budú uverejnené v zborníku s ISBN, vybrané príspevky budú uverejnené v medzinárodnom vedeckom časopise Region Direct v roku 2011.

 

Rámcový program seminára
streda 23. marec 2011
14,00 obed
15,30 otvorenie seminára
16,00 predstavenie pracovísk a projektov
17,30 prezentácie a diskusia
19,00 večera
20,00 prezentácie a diskusia
24,00 večierka

štvrtok 24. marec 2011
do 15,00 lyžovanie a treking
15,00 prezentácie a diskusia
18,00 večera
19,00 prezentácie a diskusia
21,00 recepcia časopisu Region Direct
24,00 večierka

piatok 25. marec 2011
do 15,00 lyžovanie a treking
15,00 prezentácie a diskusia
18,00 večera
19,00 prezentácie a diskusia
21,00 spoločenský večer

Dôležité termíny:
20. január 2011 zaslanie abstraktu
1. marec 2011 zaslanie príspevku do zborníka, Pre písanie príspevkov používajte prosím formálnu úpravu zverejnenú na nasledujúcej stránke.
1. marec uhradenie účastníckeho poplatku (číslo účtu: 0174473633 / 0900)

Účastnícky poplatok je 70 EUR pre členov slovenskej sekcie ERSA a 90 EUR pre ostatných účastníkov. V poplatku sú zahrnuté 3x raňajky, 1x obed, 3x večera, občerstvenie, materiály k semináru a zborník príspevkov. Pre účastníkov je rezervované ubytovanie v hoteli Villa Siesta. Cena ubytovania je 52 EUR za dvojlôžkovú izbu za noc. Počet miest je limitovaný, svoju účasť, požiadavky na ubytovanie, stravovanie a abstrakt príspevku prosím zašlite prostredníctvom priloženej návratky a zašlite na adresu Adriana SPUSTOVÁ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontaktné údaje
Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovensko
tel: +421 2 67291 318
fax: +421 2 62412 302
Číslo účtu: 0174473633 / 0900
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Organizačný výbor seminára
Štefan Rehák
Miroslav Šipikal
Adriana Spustová

Dokumenty
  Návratka

  Plagát