SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Číslo 1/2008

Príhovor / Preamble

Milan Buček: Na cestu novému regionalistickému časopisu
Paul Cheshire: Regional Science in Europe
Roger R. Stough: Space for Regional Science
Peter Nijkamp: To the Regional Journal

State / Articles

Paul Cheshire: Optimal Areas for planning, local economic development and transportation
Gunther Maier: Cluster Policy: A Strategy for Boosting Competitiveness and Wasting Money?
Ivana Kraftová: Extenzivní a intenzivní aspekt vlivu sektorových posunů na regionální konvergenci (na příkladu českých zemí a Slovenska)
Milan Buček: Východiská regionálnej podpory EÚ - ohraničenia a zjednodušenia
Oto Hudec: Strategický spravodajský systém a regionálne inovačné stratégie
Mária Uramová, Zuzana Marcineková: Priame zahraničné investície v kontexte regionálnej politiky

Recenzie/ Book Review

Štatistická ročenka regiónov Slovenska (Milan Buček)

Informácie / Information

Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť, Medzinárodná vedecká konferencia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Peter Pisár)
Dialóg o slovenskej regionálnej vede (Miroslav Šipikal)
Regionálny záber európskych politík (Peter Pisár)
Dušan Slimák - systémový mysliteľ a vizionár (Milan Buček)