SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Example of Category Blog layout (FAQs/General category)

Podporte naše aktivity na rok 2010

Vážení priaznivci regionálnej vedy a politiky, ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu aktivít Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku - Slovenskej sekcie ERSA. Ak zdieľate naše priority a chcete prispieť k rozvoju regionálnej vedy a politiky v SR dovoľujeme si Vás požiadať o finančnú podporu občianskeho združenia Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku formou poukázania 2 % zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2009. Získané prostriedky využijeme na:

  • Lepšie služby komunite regionálnych vedcov, praktikov a širokej verejnosti.
  • Prípravu na kongres European Regional Science Association v Bratislave v roku 2012.
  • Vydanie nových čísel vedeckého časopisu Region Direct.
  • Bohatší web navigátor regionálnej vedy a politiky s linkami na dobré zdroje článkov, prezentácií, softvéru alebo učebných pomôcok spolu s príkladmi dobrej praxe regionálneho rozvoja).
  • Organizovanie diskusných stretnutí v kluboch regionalistov a regionálnych diskusných fórach s hosťami tak zo SR ako aj zo zahraničia.
  • Organizovanie zimného seminára regionálnej vedy, ktorý bude zameraný na prezentáciu a diskusiu výsledkov vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov s poprednými svetovými vedcami.

V prílohe nájdete formu administratívneho postupu poukázania 2 %, podľa toho aký je Váš status pri priznávaní dane z príjmov.
Údaje o prijímateľovi podielu zaplatenej dane v tlačivách prosíme vyplniť nasledovne:

Názov: Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku
Sídlo: Dolnozemská cesta 1, 85219, Bratislava
Právna forma:občianske združenie
IČO: 36067831