contact - 6th Winter Seminar of Regional Science

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

contact

 

Contact

 
 

Society for Regional Science and Policy
(
Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku, občianske združenie)
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35
Bratislava
Sl
ovakia

tel: +421 2 6729
13 18
fax: +421 2 6241
23 02
e-mail:
rehak@euba.sk

 
 

Region Direct

Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Slovakia

tel.: + 421 48 417 42 50
fax.: + 421 48 417 42 52

e-mail: region.direct@reic.sk


http://www.ersa.sk/region-direct3

 

 
 

Department of Public Administration and Regional Development
(
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja)
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35  Bratislava

Slovakia


tel.:
+421 2 6729 13 18

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky