SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Kongres ERSA 2012 bude v Bratislave

Ostatný kongres ERSA v Lodži, ktorý prebiehal v posledný augustový víkend, priniesol okrem bohatého akademického a spoločenského programu aj dobré správy pre komunitu vedeckých pracovníkov a praktikov v oblasti regionálnej vedy a politiky v SR a ČR. Komisia ERSAC schválila, že v roku 2011 bude prebiehať kongres ERSA v Barcelone a v roku 2012 bude hostiť kongres ERSA Bratislava! Slovenská sekcia ERSA týmto ďakuje za podporu svojim členom a zvlášť Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorá bude organizátorom kongresu. Bratislava sa takto stane na jeden týždeň hlavným mestom regionálnej vedy. Tešíme sa na vašu účasť!

Obrázok: Členovia ERSAC na kongrese v Lodži